Στελέχη της Επιχείρησης


Μαχαιράς Γεώργιος

Οικονομολόγος

Μαχαιράς Βασίλειος

Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χατζηλιάδου Μαρία

Γεωπόνος