Login Form

Υπεγράφη στις 11 Ιανουαρίου 2021 από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Γιώργο Κασαπίδη,  η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη  «Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις  που  επλήγησαν  από  την  πανδημία  Covid-19  στην  Δυτική  Μακεδονία»  στο  πλαίσιο  του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

Πρόκειται για δράση προϋπολογισμού 5.000.000€ που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης που έγιναν το 2019 και έως του ποσού των 1.800,00€ όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο Ε3 της επιχείρησης, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.000,00 € και μέγιστο τα 1.800,00€.  Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

• των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης

• του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση(πλην αυτών που καταβλήθηκαν για Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

• των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης

• του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών

• του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

• των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων (πλην αυτών που αφορούν Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες:

1. Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/4/2019.

3. Να έχουν τουλάχιστον έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι, δηλωμένο είτε ως ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας είτε ως ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα στο Ε3 του 2019, τον οποίο ασκούν από τις 1/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης αδιάλειπτα.

4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

5. Να λειτουργούν ή να δεσμευτούν ότι θα λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας.

6. Το άθροισμα των εξόδων να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 2.000 € και μικρότερο των 10.000 €

7. Στο 2ο και 3ο τρίμηνο του 2020 (από 1/4/2020 έως και 30/9/2020) να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών τους, σε σύγκριση με το 2ο και 3ο τρίμηνο του 2019 (από 1/4/2019 έως και 30/9/2019), ίση ή μεγαλύτερη του 20%. Εφόσον η μείωση του κύκλου εργασιών στο παραπάνω αναφερθέν διάστημα είναι μικρότερη του 20% αυτομάτως η αίτηση χρηματοδότησης κρίνεται μη επιλέξιμη.

8. Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν.4308/2014.

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis). από 27/01/2021 ώρα 13:00 έως και  την  καταληκτική  ημερομηνία 21/04/2021 ώρα 15:00.

 

Share