Login Form

Πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης και πρακτικής άσκησης, για την ένταξη στην εργασία 3.000 ΑμεΑ, ηλικίας 18-29 ετών σχεδιάζει ο ΟΑΕΔ, ενώ παράλληλα δημιουργούνται 50 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σε όλη την Ελλάδα και ιδρυονται 100 Κέντρα Στήριξης της οικογένειας και ξενώνες για παιδιά με αναπηρία και τους γονείς τους.

Το επόμενο διάστημα δημιουργούνται 50 Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης σε όλητην Ελλάδα. Ιδρύονται 100 Κέντρα Στήριξης της οικογένειας και ξενώνες για παιδιάμε αναπηρία και τους γονείς τους, ενώ αυξάνονται οι κατασκηνώσεις ΑμεΑ και οι κινητές μονάδες για τη βοήθεια των οικογενειών. Με τον νόμο για την Αναδοχήκαι Υιοθεσία, θεσπίστηκε η επαγγελματική αναδοχή για τα Άτομα με Αναπηρία.Επικαιροποιηθηκε ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισμού Ποσοστών Αναπηρίας και διευρύνθηκαν από 43 σε πάνω από 150 οι μη αναστρέψιμες παθήσεις, για τις οποίεςη πιστοποίηση είναι εφ’ όρου ζωής, μεταξύ αυτών και η Σκλήρυνση κατά Πλάκας.Όλοι οι πάσχοντες από Δρεπανοκυτταρική ή Μικροδρεπανοκυτταρική Αναιμίαέχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με πλήρη σύνταξη στην 15ετια. Επίσης, δόθηκε η δυνατότητα απονομής του επιδόματος βαριάς αναπηρίας από την Πρόνοια σε ασφαλισμένους που αδυνατούν να λάβουν σύνταξη λόγω χρεών προς τον ΕΦΚΑ.

 

Παράλληλα εξαιρέθηκε το προνοιακό επίδομα αναπηρίας από το εισόδημα ώστε να μπορούν ναλαμβάνουν το ΚΕΑ και χαμηλόμισθα ΑμεΑ. Επεκτάθηκε η καταβολή τουεξωιδρυματικού επιδόματος αναπηρίας (παρα-τετραπληγίας) και σε όσους πάσχουναπό παθήσεις που επιφέρουν τα ίδια αποτελέσματα με την παρα-τετραπληγία.Θεσπιστηκε η διατήρηση του δικαιώματος καταβολής σύνταξης ή επιδόματοςπρόνοιας σε όσους ψυχικά πάσχοντες εργάζονται, στο πλαίσιο της ψυχοκοινωνικήςτους αποκατάστασης.

Τέλος, για τη στήριξη της εργασίας των Ατόμων με Αναπηρία, όσα ΑμεΑ συμμετέχουν σε πρόγραμμα κατάρτισης και απασχόλησης, εργάζονται σε ΚΟΙΣΠΕκαι ΚΟΙΝΣΕΠ, δεν χάνουν το προνοιακό επίδομα αναπηρίας. Ενισχύονται οι ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης με 2 εκατ. ευρώ για να προσλάβουν ΑμεΑ.

5 Ιούλιος 2019

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  για την κατάρτιση προγράμματος προώθησης της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων από την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2019 και ώρα 11η πρωινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ, www.oaed.gr, στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Άρθρο 1

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην προώθηση της αυτοαπασχόλησης μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 10.000 ανέργων, ηλικίας 18-66 ετών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.

7 Μάρτιος 2019
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τον καθορισμό των όρων και των προϋποθέσεων για την εφαρμογή προγράμματος Επιδόματος Στέγασης.
Επίδομα Στέγασης

Το Επίδομα Στέγασης είναι προνοιακό πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου για τα νοικοκυριά που μισθώνουν την κύρια κατοικία τους. 
1 Μάρτιος 2019

Στα πλαίσια του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ - ΠΑΑ 2014-2020» η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ καλεί τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) να υποβάλλουν τις προτάσεις τους στο πλαίσιο του  Υπομέτρου 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)».

18 Φεβρουάριος 2019

Στα πλαίσια του 9ου Διαγωνισμού Καινοτομίας της Εθνικής Τράπεζας είχαμε την τιμή να συμμετέχουμε 2 Γρεβενιώτικες εταιρείες, η Επιχειρησιακή Ανάπτυξη - Αφοί Μαχαιρά ΟΕ και η Ecoenergyplan "Βέρρας-Τσακνάκης ΟΕ", και μία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η Enerca, στην εκδήλωση γνωριμίας και δικτύωσης που υλοποιήθηκε στα γραφεία του προγράμματος NBG Business Seeds την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019.